(1)
Dhobith, A.; Ratnasari, D.; Latipah, E. Penerapan Strategi Pembelajaran Langsung Interaktif Dalam Pengajaran Materi Berbentuk Konsep Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. njpi 2024, 4, 145-164.