MUSLIM, M. I.; SYAFII, A. Quality Management Strategy Based on Total Quality Management (TQM) Ibtidaiyah Madrasah Tahfiz El Muna Q Krapyak Yogyakarta. Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 241–272, 2022. DOI: 10.14421/njpi.2022.v2i2-4. Disponível em: https://journal.rumahindonesia.org/index.php/njpi/article/view/73. Acesso em: 15 jun. 2024.