[1]
A. Dhobith, D. Ratnasari, and E. Latipah, “Penerapan Strategi Pembelajaran Langsung Interaktif dalam Pengajaran Materi Berbentuk Konsep pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam”, njpi, vol. 4, no. 1, pp. 145–164, Jan. 2024.